Γενικά

Βοήθεια για όσους το έχουν ανάγκη

 

Τον χειμώνα στην Ολλανδία κάποιοι άνθρωποι κρεμούν παλτά σε δέντρα για όσους δεν έχουν ρούχα μες στο κρύο. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να γίνεται και εδώ πριν έρθουν κρύα και βαρύς χειμώνας!